بانکهای اطلاعاتی مرتبط

بانکهای اطلاعاتی مرتبط با سامانه پژوهشیار که قابل استفاده است توسط لینک های زیر در دسترس شما می باشد

بانک اطلاعاتی پژوهشگرانی که نسبت به تکمیل اطلاعات فعالیت های پژوهشی در سامانه اقدام نموده اند

اطلاعات جامع طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته دانشگاه که در سامانه پژوهشیار ثبت شده است

مجموعه مقالات پژوهشگران دانشگاه که در این سامانه ثبت شده اند

زیر سامانه های اصلی مرتبط با سامانه پژوهشیار

سامانه پژوهشیار دارای زیر سیستم های متعددی است که سامانه های اصلی به شرح زیر است

0

ارتباط با ما

در صورت بروز هر گونه مشکل، ارائه پیشنهاد و یا انتقاد، می توانید با ارسال پیام از طریق این قسمت از سامانه با ما در ارتباط باشید

  • لرستان - خرم آباد - کیلومتر ۳ جاده تهران - مجتمع دانشگاهی پردیس- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان
  • ris@lums.ac.ir
  • ۰۶۶۳۳۱۲۰۱۷۲ 06633120175